Връзката по-долу води до отварянето на нов прозорец, където ще намерите препоръчвания от Агенцията фарватер, на който са нанесени навигационните знаци с обозначени отстояния от бряг или остров, подводни и надводни препятствия и ако е необходимо - допълнителна информация за пътевата обстановка и опасните за корабоплаването участъци.

Обърнете внимание на датата на актуализация върху картата!

Важно! За да можете да разглеждате материалите, които Ви предлагаме трябва да имате инсталирани Internet Explorer и Autodesk DWF Viewer на Вашия компютър. Ако нямате Autodesk DWF Viewer, можете да си го свалите БЕЗПЛАТНО от ТУК (файлът е около 5.2MB).


Препоръчителен фарватер

Указания за работа със схемите

Дирекция "Навигация и Поддържане Чистотата на р.Дунав"
L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen dallas web development firm - website design, flash, graphics & marketing