Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

Печат [ Печат ]

Водни стоежи в българския участък на река Дунав
26.05.2017 г.
километър станция воден стоеж
[cm]
разлика за 24 ч.
[cm]
t вода
[°C]
833.60 Ново село 291Q -62 19.0
790.20 Видин 345 -68  
743.30 Лом 386Q -48 19.0
678.00 Оряхово 294 -18 19.6
597.50 Никопол 364 ±0  
554.30 Свищов 326Q +8 19.4
495.60 Русе 339Q +9 19.6
433.00 Тутракан 381 * 20
375.50 Силистра 350Q +1 19.7

* За Тутракан данните са само от автоматична измервателна станция.

Чужди станции

Прогноза за водните нива за 28.05.2017 г.

Русе: спадане 26 cm, очаквано ниво 313 cm
Силистра: застой, очаквано ниво 350 cm