Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

Навигационна обстановка
местност километър знак разстояние от бряг дълбочина при знака воден стоеж водомерен пост координати дата
ляв десен ширина дължина
Силистра 375.300 десен брегови знак                
Айдемир 382.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Чайка 382.200 зелен буй 510 270 6.5 388 Силистра 44°7.171′ 27°10.880′ 18.11.2016
о-в Чайка 384.000 червен буй 520 180 5.0 242 Силистра 44º07.318′ 27º09.738′ 26.08.2016
П.ст. Айдемир 388.000 забранена среща и изпреварване                
П.ст. Айдемир 388.000 да се подава звуков сигнал                
П.ст. Айдемир 388.200 десен брегови знак                
П.ст. Айдемир 388.300 червен фар         Силистра 44°8.189′ 27°7.144′ 14.07.2016
П.ст. Айдемир 388.800 зелен буй 310 390 8.0 251 Силистра 44°8.333′ 27°6.870′ 25.08.2016
о-в Ветрен 390.100 червен буй 220 770 13.9 696 Силистра 44°8.357′ 27°5.880′ 19.03.2016
о-в Ветрен 393.800 червен буй 320 440 6.8 388 Силистра 44°8.956′ 27°3.443′ 18.11.2016
о-в Ветрен 396.000 зелен фар                
о-в Ветрен 396.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Верещи 397.900 зелен буй 230 470 3.7 117 Силистра 44⁰08.388′ 27⁰00.487′ 29.09.2016
о-в Верещи 398.100 червен буй 220 310 3.4 117 Силистра 44⁰08.275′ 27⁰00.384′ 29.09.2016
о-в Верещи 398.900 десен брегови знак         Силистра     11.04.2016
о-в Верещи 399.300 фарватера отдалечен от брега в метри                
о-в Верещи 399.600 червен буй 420 390 5.6 388 Силистра 44⁰07.996′ 26⁰59.333′ 18.11.2016
о-в Верещи 400.600 зелен буй 860 340 6.0 117 Силистра 44⁰08.033′ 26⁰58.619′ 29.09.2016
Попина 401.900 десен брегови знак         Силистра      
Попина 402.000 червен буй 730 200 9.0 349 Силистра 44⁰07.977′ 26⁰57.506′ 27.07.2016
Попина 403.300 червен буй 330 670 11.6 380 Силистра 44⁰08.158′ 26⁰56.632′ 11.04.2016
о-в Гарван 404.900 червен буй 150 1 300 2.6 88 Силистра 44°8.468′ 26°55.609′ 14.10.2016
о-в Гарван 405.700 червен буй 160 1 250 4.0 388 Силистра 44°8.414′ 26°54.931′ 18.11.2016
о-в Гарван 406.600 зелен швемер 220 900 2.7 132 Силистра 44°8.180′ 26°54.380′ 13.09.2016
о-в Албина 407.000 зелен буй 450 530 8.0 388 Силистра 44°7.902′ 26°54.071′ 18.11.2016
М.Преславец 412.300 червен светещ буй 520 620 7.6 521 Силистра 44º6.812′ 26º50.645′ 27.02.2016
Дунавец 419.000 червен светещ буй 740 300 4.8 305 Силистра 44°4.750′ 26°46.446′ 14.07.2016
о-в Косуй 420.800 забранена среща и изпреварване                
о-в Косуй 421.700 червен светещ буй 670 610 10.1 521 Силистра 44°4.472′ 26°44.340′ 27.02.2016
о-в Косуй 424.900 червен буй 320 470 4.8 221 Силистра 44°04.713′ 26°41.930′ 16.12.2015
о-в Косуй 425.700 червен швемер 200 640 6.8 380 Силистра 44°04.615′ 26°41.392′ 11.04.2016
о-в Косуй 427.800 червен буй 200 600 6.4 345 Силистра 44°04.232′ 26°40.170′ 26.07.2016
Тутракан 432.700 червен фар         Силистра 44°03.165′ 26°36.846′ 14.07.2016
о-в Радецки 436.500 червен буй 370 740 3.6 53 Русе 44°3.391′ 26°34.028′ 05.03.2014
р. Аржеш 436.500 зелен фар                
р. Аржеш 436.500 зелен фар (несветещ)                
Калимок 442.300 червен фар (несветещ)         Русе     15.11.2009
о-в Бръшлян 448.000 зелен буй 300 670 9.0 408 Силистра 44°02.324′ 26°25.433′ 19.11.2016
о-в Бръшлян 455.400 зелен буй 1 060 380 9.8 682 Русе 44º01.797´ 26º20.517´ 20.03.2016
о-в Бръшлян 455.900 зелен буй 700 410 5.4 381 Русе 44°01.831′ 26°19.996′ 17.11.2016
о-в Мишка 456.400 червен буй 480 560 4.8 381 Русе 44°01.843′ 26°19.678′ 17.11.2016
о-в Мишка 457.800 червен буй 390 520 10.0 421 Русе 44°01.707′ 26°18.731′ 19.11.2016
о-в Мишка 458.400 зелен фар                
о-в Мишка 458.400 зелен фар (несветещ)                
о-в Мишка 461.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Мишка 461.000 да се подава звуков сигнал                
о-в Лунгу 462.200 зелен буй 330 760 3.7 205 Русе 44º00.492´ 26º15.965´ 27.08.2016
о-в Лунгу 463.100 червен буй 460 620 8.1 421 Русе 44º00.184′ 26º15.189′ 19.11.2016
Ряхово 463.300 забранена среща и изпреварване                
Ряхово 463.300 да се подава звуков сигнал                
о-в Лунгу 465.000 зелен фар                
о-в Лунгу 465.000 зелен фар (несветещ)                
о-в Лунгу 469.700 червен буй 300 690 6.8 421 Русе 43°59.375′ 26°10.919′ 19.11.2016
Гостин 470.000 зелен фар                
Гостин 470.000 зелен фар (несветещ)                
о-в Алеко 472.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Алеко 472.000 да се подава звуков сигнал                
Гостин 472.800 червен светещ буй 530 330 3.8 76 Русе 43°58.966′ 26°08.599′ 27.09.2016
Гостин 476.100 червен светещ буй 300 600 5.6 129 Русе 44°58.272′ 26°06.507′ 27.10.2016
Ойнакул 479.000 зелен фар (несветещ)                
Ойнакул 479.300 зелен фар                
Ойнакул 479.300 зелен фар (несветещ)                
Мартен 482.900 червен буй 390 120 17.0 656 Русе 43°55.140′ 26°4.196′ 03.06.2014
о-в Мокан 486.200 зелен буй 410 480 6.2 399 Русе 43°53.909′ 26°2.224′ 17.02.2016
о-в Мокан 486.400 забранена среща и изпреварване                
о-в Мокан 486.600 червен светещ буй 560 300 9.4 399 Русе 43°53.737′ 26°02.040′ 17.02.2016
Дунав мост 488.650 червен буй 180 520 6.5 324 Русе 43°53.329′ 26°0.403′ 12.06.2012
Дунав мост 488.650 зелен буй 50 650 9.8 324 Русе 43°53.395′ 26°0.348′ 12.06.2012
Дунав мост 488.750 червен буй 460 330 12.0 715 Русе 43°53.172′ 26°00.387′ 20.04.2013
Дунав мост 488.750 зелен буй 340 450 10.0 715 Русе 43°53.225′ 26°00.309′ 20.04.2013
Русе 491.000 забранена среща и изпреварване                
Русе 491.200 червен светещ буй 400 480 9.8 234 Русе 43°52.525′ 25°58.932′ 29.01.2016
Русе 494.200 забранено предизвикването на вълнение                
Русе 494.750 забранено заставане на котва                
Русе 494.850 забранено заставане на котва                
Русе 495.500 забранено предизвикването на вълнение                
Русе 497.000 Задължителна радио връзка                
Русе 497.200 десен брегови знак                
Русе 500.000 червен буй 510 390 4.1 224 Русе 43°49.282′ 25°55.008′ 19.07.2016
Пад. Мечика 501.100 зелен фар (несветещ)                
Пад. Мечика 503.000 зелен фар                
Пад. Мечика 503.000 зелен фар (несветещ)                
о-в Люляк 504.000 десен брегови знак                
о-в Камадину 504.700 да се подава звуков сигнал                
о-в Камадину 505.100 зелен светещ буй 240 580 5.8 408 Русе 43°46.881′ 25°52.788′ 18.02.2016
о-в Камадину 506.900 червен светещ буй 520 270 7.4 437 Русе 43°46.151′ 25°51.936′ 13.05.2016
о-в Камадину 508.300 да се подава звуков сигнал                
о-в Камадину 510.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Камадину 510.000 да се подава звуков сигнал                
о-в Камадину 510.000 зелен фар                
о-в Камадину 510.000 зелен фар (несветещ)                
о-в Камадину 511.700 зелен светещ буй 490 870 6.0 408 Русе 43°45.010′ 25°48.828′ 18.02.2016
Стълпище 515.000 забранена среща и изпреварване                
Стълпище 515.000 да се подава звуков сигнал                
Стълпище 515.900 червен светещ буй 470 360 6.5 350 Русе 43°43.287′ 25°47.626′ 13.04.2016
о-в Батин 522.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Батин 522.000 да се подава звуков сигнал                
о-в Батин 522.300 зелен буй 1 050 230 4.4 422 Русе 43°41.300′ 25°43.469′ 21.11.2016
о-в Батин 522.700 червен швемер 1 290 60 6.0 224 Русе 43°41.135′ 25°43.345′ 19.07.2016
о-в Батин 525.900 зелен буй 630 330 7.4 403 Русе 43°41.414′ 25°40.836′ 21.06.2016
о-в Батин 529.200 зелен буй 780 550 6.6 395 Русе 43º40.894′ 25º38.797′ 24.11.2016
о-в Батин 532.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Батин 532.000 да се подава звуков сигнал                
р. Янтра 532.800 зелен буй 460 440 4.6 305 Свищов 43°39.972′ 25°36.496′ 14.11.2016
р. Янтра 533.100 червен буй 360 560 2.8 115 Свищов 43°39.883′ 25°36.173′ 20.10.2016
р. Янтра 533.900 забранена среща и изпреварване                
р. Янтра 533.900 да се подава звуков сигнал                
р. Янтра 535.000 червен буй 340 600 3.7 123 Свищов 43°39.320′ 25°34.997′ 16.09.2016
о-в Гъска 536.900 зелен светещ буй 550 750 5.4 329 Свищов 43°38.851′ 25°34.058′ 13.04.2016
р. Янтра 537.200 забранена среща и изпреварване                
р. Янтра 537.200 да се подава звуков сигнал                
о-в Гъска 537.900 зелен буй 620 700 8.6 484 Свищов 43°38.630′ 25°33.144′ 25.02.2016
о-в Гъска 539.100 зелен буй 510 540 5.2 310 Свищов 43°38.647′ 25°32.038′ 22.07.2016
о-в Вардим 540.600 червен буй 410 600 2.7 64 Свищов 43°38.823′ 25°31.248′ 07.10.2016
о-в Вардим 541.000 зелен буй 190 990 3.6 204 Свищов 43°38.989′ 25°30.740′ 28.08.2016
о-в Вардим 543.100 червен буй 280 850 8.2 413 Свищов 43º38.761´ 25º29.143´ 10.11.2014
о-в Вардим 545.600 червен буй 250 790 5.9 305 Свищов 43°38.224′ 25°27.412′ 14.11.2016
о-в Вардим 546.200 зелен буй 230 820 3.1 178 Свищов 43⁰38.052′ 25⁰27.061′ 31.08.2016
Свищов 548.100 зелен светещ буй 340 410 10.0 178 Свищов 43°37.545′ 25°25.791′ 31.08.2016
Свищов 551.700 червен светещ буй 580 280 12.6 377 Свищов 43°37.170′ 25°22.762′ 21.06.2016
Свищов 553.000 червен швемер 730 130 4.8 238 Свищов 43°37.271′ 25°21.859′ 19.07.2016
Свищов 553.000 среден светещ буй 430 410 11.0 454 Свищов 43°37.400′ 25°21.904′ 12.06.2013
Свищов 553.000 десен брегови знак               07.11.2013
Свищов 553.400 зелен швемер 690 160 4.4 298 Свищов 43°37.376′ 25°21.428′ 21.07.2016
Пад. Мечика 553.600 зелен фар                
Пад. Мечика 553.600 зелен фар (несветещ)                
о-в Белене 559.000 забранена среща и изпреварване               13.09.2013
о-в Белене 559.900 червен светещ буй 320 420 6.5 85 Свищов 43°39.215′ 25°17.860′ 25.09.2016
о-в Белене 560.700 да се подава звуков сигнал                
о-в Белене 560.800 червен буй 200 690 2.8 118 Свищов 43°39.751′ 25°17.095′ 09.09.2016
о-в Белене 561.900 зелен буй 540 520 4.2 396 Свищов 43°40.073′ 25°16.440′ 26.03.2015
о-в Белене 564.800 зелен буй 870 220 9.0 374 Свищов 43º40.900′ 25º14.681′ 22.11.2016
о-в Белене 566.000 зелен буй 950 150 4.2 66 Свищов 43º40.993′ 25º13.746′ 08.10.2016
о-в Милка 567.500 зелен буй 680 270 4.0 374 Свищов 43°41.280′ 25°12.865′ 22.11.2016
о-в Милка 567.500 червен швемер 870 90 4.4 374 Свищов 43°41.207′ 25°12.782′ 22.11.2016
о-в Милка 567.900 червен буй 480 380 4.1 320 Свищов 43°41.415′ 25°12.613′ 15.11.2016
о-в Белене 569.500 забранена среща и изпреварване                
о-в Белене 569.500 да се подава звуков сигнал                
о-в Г.Бързина 570.100 червен буй 300 450 6.2 399 Свищов 43°41.968′ 25°11.014′ 23.06.2016
о-в Г.Бързина 573.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Г.Бързина 573.000 да се подава звуков сигнал                
о-в Г. Бързина 574.100 зелен буй 810 330 6.4 374 Свищов 43°41.313′ 25°08.432′ 22.11.2016
о-в Белене 576.000 червен буй 690 340 5.4 374 Свищов 43°41.050′ 25°07.147′ 22.11.2016
о-в Белене 576.900 забранена среща и изпреварване                
о-в Белене 576.900 да се подава звуков сигнал                
о-в Павел 581.000 зелен фар                
о-в Павел 581.000 зелен фар (несветещ)                
о-в Палец 584.400 зелен буй 400 200 2.4 66 Свищов 43°42.572′ 25°01.328′ 08.10.2016
о-в Лакът 585.700 зелен буй 360 290 5.5 375 Свищов 43°42.672′ 25°00.652′ 23.11.2016
о-в Градина 590.400 червен буй 690 480 6.3 374 Свищов 43°43.386′ 24°58.223′ 22.11.2016
Сомовит 607.500 зелен буй 380 360 5.8 374 Свищов 43°41.606′ 24°46.161′ 22.11.2016
Сомовит 608.500 червен буй 470 360 5.9 374 Свищов 43°41.307′ 24°45.460′ 22.11.2016
Байкал 643.000 червен фар           43°42.459′ 24°22.777′ 14.07.2016
Долни Вадин 648.000 червен фар           43°41.748′ 24°18.875′ 14.07.2016
Леденика 657.700 червен фар           43°40.894′ 24°12.012′ 14.07.2016
р. Огоста 683.500 червен фар           43°44.747′ 23°53.798′ 14.07.2016
Окопа 708.800 червен фар           43°47.346′ 23°36.754′ 14.07.2016
Долни Цибър 717.500 червен фар           43°49.319′ 23°30.778′ 14.07.2016
Орсоя 752.150 червен фар           43°47.953′ 23°07.950′ 14.07.2016
Симеоново 775.750 червен фар           43°51.117′ 22°50.689′ 14.07.2016
Видин 791.000 червен фар           43°59.255′ 22°52.956′ 14.07.2016
Кошава 811.600 червен фар           44°04.960′ 23°01.553′ 14.07.2016
Гомотарци 819.000 червен фар           44°05.758′ 22°56.643′ 14.07.2016
Ново село 833.750 червен фар           43°09.917′ 22°47.105′ 14.07.2016
Куделин 844.000 червен фар           44°12.158′ 24°41.346′ 14.07.2016