Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

Навигационна обстановка
местност километър знак разстояние от бряг дълбочина при знака воден стоеж водомерен пост координати дата
ляв десен ширина дължина
Силистра 375.300 десен брегови знак                
Айдемир 382.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Чайка 382.200 зелен светещ буй 530 270 7.7 378 Силистра 44°07.164′ 27°10.994′ 29.03.2017
о-в Чайка 384.000 червен буй 520 180 6.4 292 Силистра 44°07.326′ 27°09.731′ 25.02.2017
П.ст. Айдемир 386.500 зелен светещ буй 500 410 7.5 378 Силистра 44°08.270′ 27°08.382′ 29.03.2017
П.ст. Айдемир 388.000 забранена среща и изпреварване                
П.ст. Айдемир 388.000 да се подава звуков сигнал                
П.ст. Айдемир 388.200 десен брегови знак                
П.ст. Айдемир 388.300 червен фар         Силистра 44°8.189′ 27°7.144′ 14.07.2016
П.ст. Айдемир 388.800 зелен буй 280 410 6.8 305 Силистра 44°08.360′ 27°06.945′ 24.02.2017
о-в Ветрен 390.100 червен буй 240 410 9.5 292 Силистра 44°08.351′ 27°05.886′ 25.02.2017
о-в Ветрен 393.800 червен светещ буй 340 430 7.9 376 Силистра 44°08.957′ 27°03.531′ 28.03.2017
о-в Ветрен 396.000 зелен фар                
о-в Ветрен 396.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Верещи 397.900 зелен буй 230 470 6.8 305 Силистра 44°08.393′ 27°00.521′ 24.02.2017
о-в Верещи 398.200 червен буй 270 270 6.0 430 Силистра 44°08.231′ 27°00.320′ 10.05.2017
о-в Верещи 398.900 десен брегови знак         Силистра     11.04.2016
о-в Верещи 399.300 фарватера отдалечен от брега в метри                
о-в Верещи 399.800 зелен буй 880 510 3.2 189 Силистра 44°08.076′ 26°59.243′ 22.06.2017
о-в Верещи 400.500 зелен буй 880 340 6.0 183 Силистра 44°08.023′ 26°58.701′ 23.06.2017
Попина 401.900 десен брегови знак         Силистра      
Попина 402.000 червен швемер 790 130 5.8 233 Силистра 44°07.963′ 26°57.627′ 12.04.2017
Попина 403.500 червен буй 230 790 12.4 183 Силистра 44°08.219′ 26°56.536′ 23.06.2017
о-в Гарван 404.600 червен буй 350 1 090 5.6 183 Силистра 44°08.347′ 26°55.934′ 23.06.2017
о-в Гарван 404.900 зелен буй 310 1 210 3.7 183 Силистра 44°08.388′ 26°55.482′ 23.06.2017
о-в Гарван 405.000 червен буй 520 980 3.5 183 Силистра 44°08.271′ 26°55.520′ 23.06.2017
о-в Гарван 405.500 червен буй 680 790 3.2 183 Силистра 44°08.154′ 26°55.176′ 23.06.2017
о-в Гарван 405.800 зелен буй 540 860 3.7 183 Силистра 44°08.192′ 26°54.940′ 23.06.2017
о-в Албина 407.000 зелен светещ буй 520 480 7.0 183 Силистра 44°07.893′ 26°54.140′ 23.06.2017
о-в Албина 408.400 зелен буй 410 500 4.8 240 Силистра 44°07.557′ 26°53.302′ 26.04.2017
М.Преславец 412.300 червен светещ буй 560 640 6.1 378 Силистра 44°06.851′ 26°50.739′ 29.03.2017
Дунавец 419.000 червен буй 750 300 6.0 411 Силистра 44°04.739′ 26°46.457′ 09.03.2017
о-в Косуй 420.700 зелен швемер 640 550 5.1 183 Силистра 44°04.603′ 26°45.113′ 23.06.2017
о-в Косуй 420.800 забранена среща и изпреварване                
о-в Косуй 421.700 червен светещ буй 660 620 6.4 376 Силистра 44°04.477′ 26°44.351′ 28.03.2017
о-в Косуй 424.900 червен буй 280 450 4.8 305 Силистра 44°04.743′ 26°42.095′ 24.02.2017
о-в Косуй 425.500 червен буй 210 680 6.0 376 Силистра 44°04.608′ 26°41.413′ 28.03.2017
о-в Косуй 427.800 червен буй 210 600 6.7 305 Силистра 44°04.240′ 26°40.209′ 24.02.2017
Тутракан 432.300 червен швемер 540 90 5.8 165 Силистра 44°03.234′ 26°36.820′ 24.06.2017
Тутракан 432.700 червен фар         Русе 44°03.165′ 26°36.846′ 14.07.2016
р. Аржеш 436.500 зелен фар                
р. Аржеш 436.500 зелен фар (несветещ)                
о-в Радецки 436.500 червен буй 370 760 7.4 408 Русе 44°03.382′ 26°34.068′ 09.03.2017
Калимок 442.300 червен фар (несветещ)         Русе     15.11.2009
о-в Бръшлян 448.000 зелен светещ буй 300 660 7.7 356 Русе 44°02.328′ 26°25.529′ 28.03.2017
о-в Бръшлян 455.400 зелен буй 1 090 360 6.3 265 Русе 44°01.784′ 26°20.584′ 24.02.2017
о-в Бръшлян 455.700 зелен буй 860 320 3.3 157 Русе 44°01.790′ 26°20.126′ 22.06.2017
о-в Бръшлян 456.800 червен буй 760 190 3.0 89 Русе 44°01.619′ 26°19.390′ 29.06.2017
о-в Мишка 457.700 зелен буй 670 230 3.1 96 Русе 44°01.581′ 26°18.859′ 28.06.2017
о-в Мишка 458.400 червен светещ буй 590 190 5.0 96 Русе 44°01.480′ 26°18.381′ 28.06.2017
о-в Мишка 458.400 зелен фар                
о-в Мишка 458.400 зелен фар (несветещ)                
о-в Мишка 461.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Мишка 461.000 да се подава звуков сигнал                
о-в Лунгу 462.300 зелен буй 300 830 4.7 407 Русе 44°00.469′ 26°15.783′ 16.02.2017
о-в Лунгу 463.100 червен буй 460 620 9.1 408 Русе 44°00.184′ 26°15.218′ 09.03.2017
Ряхово 463.300 забранена среща и изпреварване                
Ряхово 463.300 да се подава звуков сигнал                
о-в Лунгу 465.000 зелен фар                
о-в Лунгу 465.000 зелен фар (несветещ)                
о-в Лунгу 469.700 червен буй 300 680 7.0 425 Русе 43°59.373′ 26°10.927′ 11.03.2017
Гостин 470.000 зелен фар                
Гостин 470.000 зелен фар (несветещ)                
о-в Алеко 472.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Алеко 472.000 да се подава звуков сигнал                
Гостин 472.800 червен буй 530 320 6.1 407 Русе 43°58.963′ 26°08.579′ 16.02.2017
Гостин 476.000 червен светещ буй 330 590 6.2 356 Русе 43°58.295′ 26°06.452′ 28.03.2017
Ойнакул 479.000 зелен фар (несветещ)                
Ойнакул 479.300 зелен фар                
Ойнакул 479.300 зелен фар (несветещ)                
Мартен 482.900 червен швемер 380 140 17.0 425 Русе 43°55.130′ 26°04.164′ 11.03.2017
о-в Мокан 486.400 забранена среща и изпреварване                
о-в Мокан 486.600 червен светещ буй 580 300 9.3 356 Русе 43°53.723′ 26°02.025′ 28.03.2017
Дунав мост 488.650 зелен буй 50 650 8.0 407 Русе 43°53.390′ 26°00.346′ 16.02.2017
Дунав мост 488.650 червен буй 180 520 7.7 407 Русе 43°53.328′ 26°00.401′ 16.02.2017
Дунав мост 488.750 червен буй 460 330 10.3 407 Русе 43°53.171′ 26°00.385′ 16.02.2017
Дунав мост 488.750 зелен буй 340 450 7.4 407 Русе 43°53.230′ 26°00.309′ 16.02.2017
Русе 491.000 забранена среща и изпреварване                
Русе 491.200 червен светещ буй 400 470 10.4 273 Русе 43°52.523′ 25°58.934′ 06.04.2017
Русе 494.200 забранено предизвикването на вълнение                
Русе 494.750 забранено заставане на котва                
Русе 494.850 забранено заставане на котва                
Русе 495.500 забранено предизвикването на вълнение                
Русе 497.000 Задължителна радио връзка                
Русе 497.200 десен брегови знак                
Пад. Мечика 501.100 зелен фар (несветещ)                
Пад. Мечика 503.000 зелен фар                
Пад. Мечика 503.000 зелен фар (несветещ)                
о-в Люляк 504.000 десен брегови знак                
о-в Камадину 504.700 да се подава звуков сигнал                
о-в Камадину 505.100 зелен буй 250 590 5.8 388 Русе 43°46.890′ 25°52.815′ 17.02.2017
о-в Камадину 507.100 червен светещ буй 560 240 6.5 455 Русе 43°46.128′ 25°51.947′ 21.03.2017
о-в Камадину 508.300 да се подава звуков сигнал                
о-в Камадину 510.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Камадину 510.000 да се подава звуков сигнал                
о-в Камадину 510.000 зелен фар                
о-в Камадину 510.000 зелен фар (несветещ)                
о-в Камадину 511.700 зелен светещ буй 520 840 6.9 455 Русе 43°45.039′ 25°48.926′ 21.03.2017
Стълпище 515.000 забранена среща и изпреварване                
Стълпище 515.000 да се подава звуков сигнал                
Стълпище 516.000 червен светещ буй 490 350 7.5 455 Русе 43°43.214′ 25°47.597′ 21.03.2017
о-в Батин 522.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Батин 522.000 да се подава звуков сигнал                
о-в Батин 522.000 зелен буй 980 220 4.1 368 Русе 43°41.354′ 25°43.890′ 19.05.2017
о-в Батин 522.600 червен швемер 1 230 60 3.5 88 Русе 43°41.144′ 25°43.400′ 04.07.2017
о-в Батин 522.600 зелен швемер 1 180 150 3.0 88 Русе 43°41.187′ 25°43.368′ 04.07.2017
о-в Батин 522.900 зелен буй 1 130 120 2.8 88 Русе 43°41.192′ 25°43.073′ 04.07.2017
о-в Батин 525.900 зелен буй 580 340 7.0 348 Русе 43°41.430′ 25°40.742′ 22.05.2017
о-в Батин 529.200 зелен буй 370 630 8.3 368 Русе 43°40.910′ 25°38.717′ 19.05.2017
о-в Батин 529.800 червен буй 660 600 6.2 343 Русе 43°40.500′ 25°38.212′ 19.05.2017
о-в Батин 530.700 зелен буй 140 800 3.7 175 Русе 43°40.574′ 25°37.625′ 19.06.2017
о-в Батин 530.800 червен буй 330 610 2.9 88 Русе 43°40.468′ 25°37.615′ 04.07.2017
о-в Батин 531.900 червен швемер 250 520 4.0 88 Русе 43°40.211′ 25°36.865′ 04.07.2017
о-в Батин 532.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Батин 532.000 да се подава звуков сигнал                
р. Янтра 532.700 червен буй 320 560 3.8 175 Русе 43°40.000′ 25°36.364′ 19.06.2017
р. Янтра 533.900 забранена среща и изпреварване                
р. Янтра 533.900 да се подава звуков сигнал                
р. Янтра 534.900 червен буй 310 630 3.7 165 Свищов 43°39.377′ 25°35.079′ 21.06.2017
о-в Гъска 536.200 зелен буй 400 630 3.4 165 Свищов 43°39.002′ 25°34.400′ 21.06.2017
о-в Гъска 537.100 зелен швемер 700 670 6.7 165 Свищов 43°38.691′ 25°33.782′ 21.06.2017
р. Янтра 537.200 забранена среща и изпреварване                
р. Янтра 537.200 да се подава звуков сигнал                
о-в Гъска 537.900 зелен буй 720 570 4.6 171 Свищов 43°38.563′ 25°33.131′ 19.06.2017
о-в Гъска 539.900 зелен буй 500 480 2.6 198 Свищов 43°38.706′ 25°31.601′ 20.04.2017
о-в Вардим 540.300 червен буй 600 390 4.2 198 Свищов 43°38.707′ 25°31.270′ 20.04.2017
о-в Вардим 541.000 зелен буй 380 620 3.0 109 Свищов 43°38.888′ 25°30.747′ 07.07.2017
о-в Вардим 541.800 червен швемер 230 680 6.1 385 Свищов 43°38.857′ 25°30.134′ 04.03.2017
о-в Вардим 543.100 червен буй 290 840 7.8 343 Свищов 43°38.758′ 25°29.134′ 19.05.2017
о-в Вардим 545.400 червен буй 260 820 3.9 280 Свищов 43°38.314′ 25°27.594′ 21.02.2017
Свищов 547.400 зелен светещ буй 350 570 10.0 422 Свищов 43°37.670′ 25°26.232′ 21.03.2017
Свищов 551.700 червен светещ буй 550 280 11.2 258 Свищов 43°37.171′ 25°22.766′ 06.04.2017
Свищов 552.800 червен швемер 680 130 3.0 198 Свищов 43°37.291′ 25°21.824′ 20.04.2017
Свищов 552.800 среден светещ буй 430 410 9.4 287 Свищов 43°37.422′ 25°21.888′ 03.05.2017
Свищов 553.000 десен брегови знак               07.11.2013
Свищов 553.100 зелен швемер 620 170 2.9 116 Свищов 43°37.342′ 25°21.703′ 06.07.2017
Пад. Мечика 553.600 зелен фар                
Пад. Мечика 553.600 зелен фар (несветещ)                
о-в Белене 559.000 забранена среща и изпреварване               13.09.2013
о-в Белене 559.900 червен светещ буй 300 450 7.8 205 Свищов 43°39.243′ 25°17.829′ 07.06.2017
о-в Белене 560.700 да се подава звуков сигнал                
о-в Белене 560.800 червен буй 220 680 4.6 280 Свищов 43°39.718′ 25°17.124′ 21.02.2017
о-в Белене 561.200 зелен швемер 240 800 2.9 192 Свищов 43°39.894′ 25°16.878′ 22.04.2017
о-в Белене 561.800 зелен буй 700 390 7.6 387 Свищов 43°40.061′ 25°16.290′ 23.03.2017
о-в Белене 564.100 зелен буй 410 420 3.6 164 Свищов 43°40.841′ 25°15.139′ 20.06.2017
о-в Белене 564.600 червен буй 750 380 3.1 164 Свищов 43°40.952′ 25°14.827′ 20.06.2017
о-в Белене 564.700 зелен буй 520 590 2.9 164 Свищов 43°41.069′ 25°15.874′ 20.06.2017
о-в Белене 565.300 червен буй 230 830 2.8 122 Свищов 43°41.298′ 25°14.438′ 05.07.2017
о-в Белене 566.000 червен швемер 200 890 3.4 164 Свищов 43°41.379′ 25°13.990′ 20.06.2017
о-в Милка 567.800 червен буй 270 630 5.3 164 Свищов 43°41.512′ 25°12.744′ 20.06.2017
о-в Белене 569.500 забранена среща и изпреварване                
о-в Белене 569.500 да се подава звуков сигнал                
о-в Г.Бързина 570.100 червен светещ буй 310 410 5.5 414 Свищов 43°41.945′ 25°11.154′ 22.03.2017
о-в Г.Бързина 573.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Г.Бързина 573.000 да се подава звуков сигнал                
о-в Г. Бързина 574.000 зелен буй 830 320 4.6 192 Свищов 43°41.327′ 25°08.528′ 22.04.2017
о-в Г.Бързина 575.100 зелен буй 710 340 3.0 164 Свищов 43°41.133′ 25°07.614′ 20.06.2017
о-в Белене 576.000 червен светещ буй 600 420 3.5 122 Свищов 43°41.078′ 25°07.092′ 05.07.2017
о-в Белене 576.900 забранена среща и изпреварване                
о-в Белене 576.900 да се подава звуков сигнал                
о-в Павел 580.300 червен швемер 420 490 3.6 164 Свищов 43°41.464′ 25°03.793′ 20.06.2017
о-в Павел 581.000 зелен фар                
о-в Павел 581.000 зелен фар (несветещ)                
о-в Палец 584.400 зелен буй 400 220 3.4 164 Свищов 43°42.583′ 25°01.322′ 20.06.2017
о-в Лакът 585.600 зелен светещ буй 350 310 4.1 220 Свищов 43°42.667′ 25°00.686′ 08.04.2017
о-в Градина 590.400 червен светещ буй 620 520 7.4 414 Свищов 43°43.406′ 24°58.159′ 22.03.2017
Сомовит 607.300 зелен буй 400 370 5.0 387 Свищов 43°41.676′ 24°46.342′ 23.03.2017
Сомовит 608.500 червен светещ буй 410 370 5.0 165 Свищов 43°41.3334′ 24°45.429′ 21.06.2017
Байкал 643.000 червен фар           43°42.459′ 24°22.777′ 14.07.2016
Долни Вадин 648.000 червен фар           43°41.748′ 24°18.875′ 14.07.2016
Леденика 657.700 червен фар           43°40.894′ 24°12.012′ 14.07.2016
р. Огоста 683.500 червен фар           43°44.747′ 23°53.798′ 14.07.2016
Окопа 708.800 червен фар           43°47.346′ 23°36.754′ 14.07.2016
Долни Цибър 717.500 червен фар           43°49.319′ 23°30.778′ 14.07.2016
Орсоя 752.150 червен фар           43°47.953′ 23°07.950′ 14.07.2016
Симеоново 775.750 червен фар           43°51.117′ 22°50.689′ 14.07.2016
Видин 791.000 червен фар           43°59.255′ 22°52.956′ 14.07.2016
Кошава 811.600 червен фар           44°04.960′ 23°01.553′ 14.07.2016
Гомотарци 819.000 червен фар           44°05.758′ 22°56.643′ 14.07.2016
Ново село 833.750 червен фар           43°09.917′ 22°47.105′ 14.07.2016
Куделин 844.000 червен фар           44°12.158′ 24°41.346′ 14.07.2016