Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

Навигационна обстановка
местност километър знак разстояние от бряг дълбочина при знака воден стоеж водомерен пост координати дата
ляв десен ширина дължина
Силистра 375.300 десен брегови знак                
Айдемир 382.000 забранена среща и изпреварване                
П.ст. Айдемир 388.000 забранена среща и изпреварване                
П.ст. Айдемир 388.000 да се подава звуков сигнал                
П.ст. Айдемир 388.200 десен брегови знак                
П.ст. Айдемир 388.300 червен фар         Силистра 44°8.189′ 27°7.144′ 14.07.2016
о-в Ветрен 396.000 зелен фар                
о-в Ветрен 396.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Верещи 398.900 десен брегови знак         Силистра     11.04.2016
о-в Верещи 399.300 фарватера отдалечен от брега в метри                
Попина 401.900 десен брегови знак         Силистра      
о-в Косуй 420.800 забранена среща и изпреварване                
Тутракан 432.700 червен фар         Русе 44°03.165′ 26°36.846′ 14.07.2016
р. Аржеш 436.500 зелен фар                
р. Аржеш 436.500 зелен фар (несветещ)                
Калимок 442.300 червен фар (несветещ)         Русе     15.11.2009
о-в Бръшлян 455.800 зелен буй 740 400 4.8 407 Русе 44°01.823′ 26°20.036′ 16.02.2017
о-в Мишка 456.500 червен буй 420 560 5.6 407 Русе 44°01.846′ 26°19.580′ 16.02.2017
о-в Мишка 458.400 зелен фар                
о-в Мишка 458.400 зелен фар (несветещ)                
о-в Мишка 461.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Мишка 461.000 да се подава звуков сигнал                
о-в Лунгу 462.300 зелен буй 300 830 4.7 407 Русе 44°00.469′ 26°15.783′ 16.02.2017
Ряхово 463.300 забранена среща и изпреварване                
Ряхово 463.300 да се подава звуков сигнал                
о-в Лунгу 465.000 зелен фар                
о-в Лунгу 465.000 зелен фар (несветещ)                
Гостин 470.000 зелен фар                
Гостин 470.000 зелен фар (несветещ)                
о-в Алеко 472.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Алеко 472.000 да се подава звуков сигнал                
Гостин 472.800 червен буй 530 320 6.1 407 Русе 43°58.963′ 26°08.579′ 16.02.2017
Гостин 476.000 червен буй 330 590 6.6 407 Русе 43°58.295′ 26°06.452′ 16.02.2017
Ойнакул 479.000 зелен фар (несветещ)                
Ойнакул 479.300 зелен фар                
Ойнакул 479.300 зелен фар (несветещ)                
о-в Мокан 486.400 забранена среща и изпреварване                
Дунав мост 488.650 зелен буй 50 650 8.0 407 Русе 43°53.390′ 26°00.346′ 16.02.2017
Дунав мост 488.650 червен буй 180 520 7.7 407 Русе 43°53.328′ 26°00.401′ 16.02.2017
Дунав мост 488.750 червен буй 460 330 10.3 407 Русе 43°53.171′ 26°00.385′ 16.02.2017
Дунав мост 488.750 зелен буй 340 450 7.4 407 Русе 43°53.230′ 26°00.309′ 16.02.2017
Русе 491.000 забранена среща и изпреварване                
Русе 494.200 забранено предизвикването на вълнение                
Русе 494.750 забранено заставане на котва                
Русе 494.850 забранено заставане на котва                
Русе 495.500 забранено предизвикването на вълнение                
Русе 497.000 Задължителна радио връзка                
Русе 497.200 десен брегови знак                
Пад. Мечика 501.100 зелен фар (несветещ)                
Пад. Мечика 503.000 зелен фар                
Пад. Мечика 503.000 зелен фар (несветещ)                
о-в Люляк 504.000 десен брегови знак                
о-в Камадину 504.700 да се подава звуков сигнал                
о-в Камадину 505.100 зелен буй 250 590 5.8 388 Русе 43°46.890′ 25°52.815′ 17.02.2017
о-в Камадину 507.100 червен буй 560 240 6.4 388 Русе 43°46.128′ 25°51.947′ 17.02.2017
о-в Камадину 508.300 да се подава звуков сигнал                
о-в Камадину 510.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Камадину 510.000 да се подава звуков сигнал                
о-в Камадину 510.000 зелен фар                
о-в Камадину 510.000 зелен фар (несветещ)                
о-в Камадину 511.700 зелен буй 520 840 6.2 388 Русе 43°45.039′ 25°48.926′ 17.02.2017
Стълпище 515.000 забранена среща и изпреварване                
Стълпище 515.000 да се подава звуков сигнал                
о-в Батин 522.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Батин 522.000 да се подава звуков сигнал                
о-в Батин 522.700 зелен буй 1 130 260 4.4 388 Русе 43°41.235′ 25°43.320′ 17.02.2017
о-в Батин 529.800 червен буй 700 300 6.8 388 Русе 43°40.532′ 25°38.380′ 17.02.2017
о-в Батин 532.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Батин 532.000 да се подава звуков сигнал                
р. Янтра 532.600 зелен буй 480 410 4.7 313 Русе 43°39.989′ 25°36.582′ 20.02.2017
р. Янтра 533.100 червен буй 420 520 4.2 313 Русе 43°39.864′ 25°36.200′ 20.02.2017
р. Янтра 533.900 забранена среща и изпреварване                
р. Янтра 533.900 да се подава звуков сигнал                
о-в Гъска 536.300 зелен швемер 370 720 4.0 313 Русе 43°39.003′ 25°34.336′ 20.02.2017
о-в Гъска 536.800 зелен буй 560 720 5.2 313 Русе 43°38.838′ 25°34.054′ 20.02.2017
р. Янтра 537.200 забранена среща и изпреварване                
р. Янтра 537.200 да се подава звуков сигнал                
о-в Гъска 539.400 зелен буй 440 560 4.0 313 Русе 43°38.708′ 25°31.814′ 20.02.2017
о-в Гъска 540.000 червен буй 370 610 4.4 313 Русе 43°38.821′ 25°31.376′ 20.02.2017
о-в Вардим 545.400 червен буй 260 820 3.9 280 Свищов 43°38.314′ 25°27.594′ 21.02.2017
Свищов 547.400 зелен буй 350 570 8.7 280 Свищов 43°37.670′ 25°26.232′ 21.02.2017
Свищов 553.000 десен брегови знак               07.11.2013
Пад. Мечика 553.600 зелен фар                
Пад. Мечика 553.600 зелен фар (несветещ)                
о-в Белене 559.000 забранена среща и изпреварване               13.09.2013
о-в Белене 559.900 червен буй 370 400 5.9 280 Свищов 43°39.199′ 25°17.857′ 21.02.2017
о-в Белене 560.700 да се подава звуков сигнал                
о-в Белене 560.800 червен буй 220 680 4.6 280 Свищов 43°39.718′ 25°17.124′ 21.02.2017
о-в Белене 561.800 зелен швемер 630 450 6.3 280 Свищов 43°40.123′ 25°16.240′ 21.02.2017
о-в Милка 567.400 зелен швемер 870 140 3.2 280 Свищов 43°41.175′ 25°12.921′ 21.02.2017
о-в Милка 567.700 червен буй 510 360 3.6 280 Свищов 43°41.389′ 25°12.638′ 21.02.2017
о-в Белене 569.500 забранена среща и изпреварване                
о-в Белене 569.500 да се подава звуков сигнал                
о-в Г.Бързина 570.100 червен буй 310 410 5.4 269 Свищов 43°41.945′ 25°11.154′ 22.02.2017
о-в Г.Бързина 573.000 забранена среща и изпреварване                
о-в Г.Бързина 573.000 да се подава звуков сигнал                
о-в Г. Бързина 574.000 зелен швемер 770 330 5.5 269 Свищов 43°41.346′ 25°08.549′ 22.02.2017
о-в Белене 576.000 червен швемер 700 320 4.2 269 Свищов 43°41.015′ 25°07.077′ 22.02.2017
о-в Белене 576.900 забранена среща и изпреварване                
о-в Белене 576.900 да се подава звуков сигнал                
о-в Павел 581.000 зелен фар                
о-в Павел 581.000 зелен фар (несветещ)                
о-в Лакът 585.600 зелен швемер 340 360 4.5 269 Свищов 43°42.685′ 25°00.684′ 22.02.2017
о-в Градина 590.400 червен буй 700 500 6.5 269 Свищов 43°43.400′ 24°58.278′ 22.02.2017
Сомовит 607.500 зелен швемер 430 320 4.8 269 Свищов 43°41.597′ 24°46.217′ 22.02.2017
Сомовит 608.500 червен швемер 490 310 4.5 269 Свищов 43°41.319′ 24°45.542′ 22.02.2017
Байкал 643.000 червен фар           43°42.459′ 24°22.777′ 14.07.2016
Долни Вадин 648.000 червен фар           43°41.748′ 24°18.875′ 14.07.2016
Леденика 657.700 червен фар           43°40.894′ 24°12.012′ 14.07.2016
р. Огоста 683.500 червен фар           43°44.747′ 23°53.798′ 14.07.2016
Окопа 708.800 червен фар           43°47.346′ 23°36.754′ 14.07.2016
Долни Цибър 717.500 червен фар           43°49.319′ 23°30.778′ 14.07.2016
Орсоя 752.150 червен фар           43°47.953′ 23°07.950′ 14.07.2016
Симеоново 775.750 червен фар           43°51.117′ 22°50.689′ 14.07.2016
Видин 791.000 червен фар           43°59.255′ 22°52.956′ 14.07.2016
Кошава 811.600 червен фар           44°04.960′ 23°01.553′ 14.07.2016
Гомотарци 819.000 червен фар           44°05.758′ 22°56.643′ 14.07.2016
Ново село 833.750 червен фар           43°09.917′ 22°47.105′ 14.07.2016
Куделин 844.000 червен фар           44°12.158′ 24°41.346′ 14.07.2016