Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

Български езикВследствие на ниските температури на въздуха и водата, критично ниските водни нива и последвалото ледообразуване и ледоход на места до 90% е невъзможно да се гарантира точното позициониране на плаващите знаци.

English languageDue to low temperatures of air and water, critically low water levels and subsequent ice-forming and floating ice up to 90%, it is impossible to guarantee accurate positioning of the floating signalization.