Печат ПЕЧАТ

 
Залети и застрашени от заливане райони
в българския участък на река Дунав,

27.2.2012 г.
 
km 450.000 о. Г. Бръшлян 0.42 m
km 438.000 Бряг 0.46 m
km 434.000 о. Радецки 0.04 m
km 427.000 о. Косуй 0.52 m
km 426.000 о. Косуй 0.50 m
km 423.000 о. Безимен 0.06 m
km 410.000 Бряг 0.38 m
km 404.000 Бряг 0.14 m
km 399.000 Бряг 0.43 m
km 397.000 Бряг 0.43 m
km 396.000 с. Ветрен - бряг 0.31 m
km 395.000 Бряг 0.21 m
km 394.000 Бряг 0.43 m
km 392.000 о. Ветрен 1.83 m
km 391.000 о. Ветрен 1.21 m
km 390.200 о. Ветрен 1.39 m
km 387.000 Бряг 0.17 m
km 386.000 Бряг 0.81 m
km 385.000 Бряг 0.11 m
km 385.000 о. Чайка 0.79 m
km 384.500 о. Чайка 0.78 m
km 384.000 о. Безимен 1.07 m
km 384.000 Бряг 0.17 m
km 383.000 о. Безимен 1.55 m
km 383.000 Бряг 0.35 m
km 378.000 Бряг 0.33 m
 


ЛЕГЕНДА
Теренът е залят
Опасност от заливане