Схеми на естествени укрития

Каналите на островите Белене и Косуй притежават благоприятни дълбочини и са удобни за използване от единични кораби и състави, като естествени укрития, при усложнена хидрометеорологична обстановка. Каналът на остров Белене е обозначен с 3 червени и 4 зелени буйове. Подходът към канала на остров Косуй се извършва срещу течението, между червения буй на км. 421.500 (на 80 - 100м от него) и българския бряг. Не се препоръчва навлизането в канала, след км. 426.000 или излизане на корабоплавателния път от горната страна на канала.

Обърнете внимание на датата на актуализация върху всяка карта!

Важно! За да можете да разглеждате материалите, които Ви предлагаме трябва да имате инсталирани Internet Explorer и Autodesk DWF Viewer на Вашия компютър. Ако нямате Autodesk DWF Viewer, можете да си го свалите БЕЗПЛАТНО от ТУК (файлът е около 5.2MB).


Указания за работа със схемите

Дирекция "Навигация и Поддържане Чистотата на р.Дунав"