Меню

Обхват на дейността: Административни услуги на изпълнителната власт и технически дейности по проучване, поддържане и развитие на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав в съответствие с международните ангажименти на РБългария


Нашите новини могат да бъдат показвани с ползването на RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

Днес отбелязваме световния ден на метеорологията

Днес отбелязваме Световния ден на метеорологията, който се чества в деня на влизането в сила на Конвенцията, с която се създава Световната метеорологична организация (СМО) през 1950 г. На този ден отдаваме заслуга за приноса на националните метеорологични служби по отношение на предоставянето на хидрометеорологично обслужване в защита на обществото от природни бедствия, свързани с климата и водите. Използвам възможността да поздравя всички колеги с професионалния празник, каза директорът на дирекция „Хидрология и хидрометеорология“ към ИАППД инж. Константин Ялъмов.
Темата на СМО за 2017 година е „Разбиране на облаците“. Облаците заемат централно място в метеонаблюденията на времето и създаванто на прогнозите. Те играят и важна роля за кръговрата на водата и формирането на глобалното разпределение на водните ресурси.
Малцина знаят, че първите метеорологични наблюдения от нов тип по нашите земи, датират от 1860 г. и са започнали именно в гр. Русе. Тогава те са правени в Австро-унгарското консулство в града по инициатива на консул Мартирут. Извършвали ги секретарите по поръчка на Австрийския метеорологичен институт във Виена за обслужване на корабоплаването по река Дунав, допълни той.
Капитан-лейтенант Зинови Петрович Рождественски издейства построяването на метеорологична станция и закупуването на необходими уреди, като 1885 строежът е завършен. Сградата представлява оригинална каменна кула – красива и уникална за страната ни, издигната на ръба на 46-метрова тераса при старото устие на река Русенски Лом, върху останките на турската крепост Месихтабия.Новият хидрографен кораб на ИАППД получи името „Дунав 1“

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) проведе церемония по кръщаване на новопостроения катамаран за хидрографни проучвания, чието име е „Дунав 1”. Събитието бе открито от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, а кръстница на кораба e европейският координатор за коридор „Рейнско-Дунавски“ Карла Пайс .
Днес е световният ден на водата, а водата е символ на промяната. Именно така приемаме новия плавателен съд, чрез който ще бъдем достойни партньори при изпълнение на международните си задължения, заяви изпълнителният директор на ИАППД инж. Павлин Цонев.
Той допълни, че с реализацията на бъдещите проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. и Механизма за Свързана Европа, Агенцията ще осъществи техническо усъвършенстване, което ще отговори на повишените изисквания за габарити на корабоплавателния път, което ще доведе до увеличие на корабния трафик.
Събитието продължи с тържествен водосвет и завърши с красиво изпълнение на мажоретен състав „Есктрийм” с ръководител Вероника Миланова към Общински младежки дом в съчетание с духовия оркестър „Биг Бенд Русе” към Общинско предприятие „Русе Арт” с диригент Димчо Рубчев.
Сред присъстващите на церемонията бяха г-жа Дезире Оен от главна дирекция „Мобилност и транспорт” към Европейската комисия, областният управител Стефко Бурджиев, кметът на град Русе Пламен Стоилов, гости от Австрия и Румъния, заинтересовани страни от държавни институции и частния сектор.
Плавателният съд е доставен по проект „Подобряване на системите за навигация и тпохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“, финансиран по Оперативна програмата „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТТИ-5/30.03.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

Обща стойност на проекта: 6 146 508 лв.
Източници на финансиране:
• Европейски фонд за регионално развитие – 5 224 531 лв. – 85%
• Национално съфинансиране – 921 976 лв. – 15 %
Начало на проекта: 31 март 2016 г.
Край на проекта: 31 януари 2018 г.

ИАППД ще проведе церемония по именуване на кораб за хидрографски проучвания

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) ще проведе церемония по именуване на новопостроения кораб за хидрографски проучвания на 22 март 2017 г. /сряда/ от 11:00 ч. на понтон № 8 в гр. Русе.
Събитието ще бъде открито от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, в присъствието на представители от Европейската комисия, заинтересовани страни от държавни институции и частния сектор.
Кръстница на кораба ще бъде Карла Пайс, европейски координатор за коридор „Рейнско-Дунавски“, а името на новопостроения кораб е Дунав 1.

Всички желаещи да бъдат част от събитието, могат свободно да се присъединят!

Плавателният съд е доставен по проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. Оборудван с мощна хидрографска апаратура и лазерна система, той ще извършва заснемане на дъбочините в речното русло и ще създава модел на терена по протежение на брега, островите и заливите.
Чрез проучванията и измерванията ще се проследяват хидроморфоложките изменения на реката и движението на седиментите, които са причина за образуването на прагови участъци. Извършването на точни анализи ще дава насоки за потенциалното изменение на корабоплавателния път в българския участък от реката.

Кръстница на кораба: Карла Пайс, европейският координатор за коридор „Рейнско-Дунавски“
Капитан на кораба: Красимир Кънчев

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТТИ-5/30.03.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“
Обща стойност на проекта: 6 146 508 лв.
Източници на финансиране:
• Европейски фонд за регионално развитие – 5 224 531 лв. – 85%
• Национално съфинансиране – 921 976 лв. – 15 %
Начало на проекта: 31 март 2016 г.
Край на проекта: 31 януари 2018 г.

Отиди на страница       >>