Меню

Обхват на дейността: Административни услуги на изпълнителната власт и технически дейности по проучване, поддържане и развитие на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав в съответствие с международните ангажименти на РБългария


Нашите новини могат да бъдат показвани с ползването на RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

ИАППД ще представи резултатите от проект, насочен към подобряване на корабоплаването

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) ще представи резултатите от реализацията на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
Информационното събитие ще се проведе на 13 юни (вторник) от 10.00 ч. в конферентната зала на хотел „Космополитан“, ул. „Добри Немиров“ № 1, гр. Русе.
Изпълнителният директор на ИАППД Павлин Цонев ще представи визуализация от работата на специализирания катамаран за хидрографски проучвания, предмет на доставка по проекта.
Плавателният съд е снабден с хидрографска апаратура и лазерна система, които служат за заснемане на дълбочините в речното корито и създаване на модел на терена по протежение на брега, островите и заливите. По този начин се дават насоки за състоянието и потенциалното изменение на корабоплавателния път в българския участък от река Дунав.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТТИ-5/30.03.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. чрез Европейски фонд за регионално развитие

Обща стойност на проекта: 6 146 508 лв.
Източници на финансиране:
• Европейски фонд за регионално развитие – 5 224 531 лв. – 85%
• Национално съфинансиране – 921 976 лв. – 15 %

Начало на проекта: 31 март 2016 г.
Край на проекта: 31 януари 2018 г.ИАППД проведе ежегодния национален форум на заинтересованите страни по проект „FAIRway Danube“

Ежегодният Форум на заинтересованите страни по проект „FAIRway Danube“, финансиран по Механизма за свързване на Европа, се състоя днес в гр. Русе. Срещата откри националният координатор на проекта за България - Божидар Янков. Участие в нея взеха още генералния секретар на Pro Danube International Манфред Зайц, координатора по проекта от viadonau - Австрия Андреас Бек, представители от ИА „Морска администрация“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, АФДЖ – Румъния, заинтересовани страни от частния и държавния сектор.

По време на форума беше представен напредъка по проекта, доставеното оборудване и обявените обществени поръчки за покупка на маркиращ кораб и малък кораб за специализирани измервания. Представители на ДП „Пристанищна инфраструктура“ представиха статуса и услугите, които предоставя Речната информационна система в България, както и изпълнението на проект RIS COMEX.

Участниците във форума проведоха ползотворна дискусия, като обсъдиха ключовите проблеми за корабоплаването и потвърдиха, че засиленото сътрудничество помежду им е ключът към подобряване условията на плавателния път.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119, съфинансиран от Европейския съюз чрез Механизма за свързване на Европа

Общ бюджет: 23 357 255 EUR.

Партньори: България (ИАППД), Австрия (Via donau), Словакия (ARVD), Унгария (OVF), (NIF), Хърватия (AVP) и Румъния (ACN), (AFDJ)

Бюджет на ИАППД в проекта: 7 018 800 EUR.

Източници на финансиране:

· Механизъм за свързване на Европа – (85%)

· Национално съфинансиране – (15%)

Период на изпълнение: юли 2015 г. – юни 2020 г.

Днес отбелязваме световния ден на метеорологията

Днес отбелязваме Световния ден на метеорологията, който се чества в деня на влизането в сила на Конвенцията, с която се създава Световната метеорологична организация (СМО) през 1950 г. На този ден отдаваме заслуга за приноса на националните метеорологични служби по отношение на предоставянето на хидрометеорологично обслужване в защита на обществото от природни бедствия, свързани с климата и водите. Използвам възможността да поздравя всички колеги с професионалния празник, каза директорът на дирекция „Хидрология и хидрометеорология“ към ИАППД инж. Константин Ялъмов.
Темата на СМО за 2017 година е „Разбиране на облаците“. Облаците заемат централно място в метеонаблюденията на времето и създаванто на прогнозите. Те играят и важна роля за кръговрата на водата и формирането на глобалното разпределение на водните ресурси.
Малцина знаят, че първите метеорологични наблюдения от нов тип по нашите земи, датират от 1860 г. и са започнали именно в гр. Русе. Тогава те са правени в Австро-унгарското консулство в града по инициатива на консул Мартирут. Извършвали ги секретарите по поръчка на Австрийския метеорологичен институт във Виена за обслужване на корабоплаването по река Дунав, допълни той.
Капитан-лейтенант Зинови Петрович Рождественски издейства построяването на метеорологична станция и закупуването на необходими уреди, като 1885 строежът е завършен. Сградата представлява оригинална каменна кула – красива и уникална за страната ни, издигната на ръба на 46-метрова тераса при старото устие на река Русенски Лом, върху останките на турската крепост Месихтабия.Отиди на страница       >>