Меню

Обхват на дейността: Административни услуги на изпълнителната власт и технически дейности по проучване, поддържане и развитие на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав в съответствие с международните ангажименти на РБългария


Нашите новини могат да бъдат показвани с ползването на RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

Анкета


Уважаеми клиенти,
Вашето мнение е изключително важно за ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”.
От тук можете да изтеглите Анкета за подобряване качеството на работа в Агенцията.
Моля изпратете попълнената анкета на адрес:
гр. Русе
ул. "Славянска" №6

или на електронна поща: Светлана Маринова-Денчева