Меню

Обхват на дейността: Административни услуги на изпълнителната власт и технически дейности по проучване, поддържане и развитие на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав в съответствие с международните ангажименти на РБългария


Нашите новини могат да бъдат показвани с ползването на RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

Електронни навигационни карти

Свалете Българският участък (km375-km610)

Връзката по-горе води до сваляне на архивен файл с Електронните навигационни карти издание 2.1 на българския участък от р. Дунав.

Обърнете внимание на датата на актуализация!

За Българският участък от km 375 до km 610
датата на актуализация е 18.07.2017 г.

Важно! За да можете да разглеждате материалите, които Ви предлагаме трябва да имате инсталирани SeeMyENC на Вашия компютър.Ако нямате SeeMyENC, можете да си го свалите безплатно от ТУК

Ако имате някакви препоръки или забележки по публикуваните в момента ЕНК моля изпратете на електронна поща: stoyanov@appd‑bg.org

Други карти за навигация по река Дунав са достъпни от:

Австрия - Via Donau,
Хърватия - CRUP,
Сърбия - PLOVPUT,
Румъния - AFDJ,
Холандия - RIS Сървър,
Чехия - Навигационни карти,
Германия - Картите не са достъпни безплатно,
Унгария - VITUKI,
Унгария - PannonRIS.

Словакия - Не е известно

Украйна - Не еизвестно

По-стара версия на Българският участък (km375-km610)