Меню

Обхват на дейността: Административни услуги на изпълнителната власт и технически дейности по проучване, поддържане и развитие на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав в съответствие с международните ангажименти на РБългария


Нашите новини могат да бъдат показвани с ползването на RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

Образци на заявления
Образец на заявление за УП

Образец за издаване на удостоверение за хидрометеорологичната обстановка по река Дунав в с. Ново село, Видинско и градовете Лом, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра:
Образец заявление за метео данни

Моля попълнените образци изпращайте на: