Меню

Обхват на дейността: Административни услуги на изпълнителната власт и технически дейности по проучване, поддържане и развитие на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав в съответствие с международните ангажименти на РБългария


Нашите новини могат да бъдат показвани с ползването на RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

Цени и такси


Цени на извършваните услуги от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"
Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ:


№ BG86BUIN70073105194211
BIC КОД BUINBGSF
ТБ "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД - РУСЕ
БУЛСТАТ: 000513106

Агенцията разполага с ПОС терминално устройство на втори етаж в административната сграда - Дирекция АПФСО, чрез което можете да извършвате плащания с банкова карта.