Меню

Обхват на дейността: Административни услуги на изпълнителната власт и технически дейности по проучване, поддържане и развитие на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав в съответствие с международните ангажименти на РБългария


Нашите новини могат да бъдат показвани с ползването на RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf

Критични участъци


На тази страница ще намерите актуална информация за участъците с повишен риск за корабоплаването от километър 374 до километър 610

Всяка връзка води до отварянето на нов прозорец, където ще намерите схема на съответния участък, на която са нанесени навигационните знаци с обозначени отстояния от бряг или остров, подводни и надводни препятствия плюс водна снимка направена от м/к "Вит" и ако е необходимо - допълнителна информация за фарватера и опасностите по него.

Обърнете внимание на датата на актуализация върху всяка карта!

Важно! За да можете да разглеждате материалите, които Ви предлагаме трябва да имате инсталиран Adobe Reader или Foxit Reader.