Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • ИАППД осигури нов корабоплавателен път край остров Батин
  • ИАППД беше домакин на Смесената българо-румънска комисия за поддържане и подобряване на фарватера по р. Дунав
  • ИАППД започва драгаж в района на остров Батин