Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Доклад по ОС и ОВОС по проект FAST DANUBE
  • ИАППД финализира успешно проект за обновяване на хидрографската си техника
  • ИАППД приключи работа по осигуряване на корабоплавателния път в района на островите Белене и Вардим