Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

профил на купувача

Обща информация за възложителя:

 • наименование:Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”
 • партиден номер в РОП:00665
 • официална страница в интернет:https://www.appd-bg.org
 • адрес:Славянска 6, 7000 Русе, България
 • лице за контакт:Розалина Танкова-Хинкова адрес електронна поща
 • работно време:понеделник ÷ петък, 8:00 ÷ 12:00, 12:45 ÷ 16:45

Обществени поръчки-профил на купувача в ЦАИС ЕОП след 01.01.2020 г.

Обществени поръчки обявени след 1.10.2014 г. до 31.12.2019 г.

тема

статус

създадена на

№ в РОП

Доставка на стоманени въжета

възложена

01.04.2015 г.

пазарни консултации

 Покупка на кораб за маркиране на корабоплавателния път

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Трайчо Дамянлиев

Окончателен доклад

 ИМТ - ЕООД

Запитване за оферта

 Покупка на малък кораб за специализирани измервания

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Трайчо Дамянлиев  Елена Борисова

Доклад на Т. Дамянлиев  Доклад на Е. Борисова

Българска геоинформационна компания

  
  Здравей г-н Ялъмов,
  В крайно ограниченото време, с което разполагам, мога да ви
  направя следните предложения за интересуващите ви видове
  оборудване.
  1. Нивелир: Trimble DiNi 07 (моля, виж приложената
  спецификация), с масивна дървена тринога, 4-m сгъваеми
  лати – 2 бр., жабки – 2 бр., стойки за латите – 2 бр.;
  индикативка цена 7900 лв.
  2. Ехолот: Ohmex Sonarmite (моля, виж приложената
  спецификация), съгласно офертата от 08.06.2015 г.;
  индикативна цена 9900 лв.
  3. Далекомер: Laser Technology TruPulse (моля, виж
  приложената спецификация); индикативка цена 2950 лв.
  4. ГНСС система – подвижен и базов приемник с радиовръзка:
  Trimble R2 (подвижен; моля, виж приложената спецификация),
  SPS855 (базов; моля, виж приложената спецификация), контролер
  Trimble TSC3 или Slate, карбонов щок 2 m с бипод, скоба за
  контролера, масивна дървена тринога с глава за центриране с
  оптически отвес, дребни принадлежности (устройства за зареждане
  и др.), софтуер за последваща обработка. Индикативна цена
  63700 лв.
  Обща индикативна стойност на предложеното оборудване: 84450 лв
  Предложените образци са перспективни, подлежат на
  усъвършенстване и е малко вероятно да бъдат спрени от
  производство през следващите няколко години. Всички цени са
  индикативни, без ДДС и са валидни до 31.12.2015.

  С най-добри пожелания,
  Момчил Минчев
  "Българска геоинформационна компания"
  София 1618, бул. "Цар Борис III" 168, офис 32
  Тел/факс (02) 855 41 52
  Мобилен: 0888 220 391
  e-mail: minchev@trimbul.com
  http://www.trimbul.com
  
  

 Приложения

DutchWorkboats B.V.

 Изработване и инсталиране на система за наблюдение на корабоплавателния път

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Александър Евтимов

Отчет на А. Евтимов

 Изработване и внедряване на система за прогнозиране на водното ниво

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Юрисконсулт

 Изработване на национална система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав - WAMS

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Ценова оферта

Доклад от извършения анализ

Приложения към доклада

Оценка на ресурсите

Техническа спецификация

Техническо задание

 Основен ремонт на главни двигатели на моторен кораб "Вит" -

Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП за проведени пазарни консултации за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на главни двигатели на моторен кораб "Вит"

Документация

събиране на оферти с обява

тема

статус

създадена на

№ в РОП